Nederlands grootste facilitair dienstverlener zet zich in voor de verduurzaming van Offshore Valley

Nederlands grootste facilitair dienstverlener zet zich in voor de verduurzaming van Offshore Valley

We gaan op bezoek bij het Schiedamse bedrijf Facilicom. Hier hebben we afgesproken met Rene Heederik. Rene werkt al 15 jaar bij Facilicom en is hier als manager verantwoordelijk voor de afdeling facilities. Op het kantoor van Rene staat robot-host Bernadette op te laden. Rene Heederik begint direct enthousiast uit te leggen wat de bedoeling is van deze robot.

“Ik programmeer haar tussendoor,” begint Rene. “Er zitten routines in waarmee je testen kan doen. Het leuke ervan is; het ding gaat je aankijken. Ze reageert op alles en begint je vragen te stellen: Kan ik je helpen, kan ik je aanmelden voor bezoeken?” Wij gaan deze robots inzetten als bezoekers applicatie. Naast de receptioniste kunnen mensen ervoor kiezen door wie ze geholpen willen worden. Er komen hier veel studenten van opleidingen zoals facilitymanagement. Juist voor die doelgroep is dit leuk. We hebben ook locaties waar het standalone staat. Hier zijn geen receptionisten. Hier kan er via het scherm van de robot aangemeld worden. In de robot zitten straks alle systemen. Dan geven ze bijvoorbeeld geprinte kaartjes uit.

Deze Japanse robots zijn nu nog in de testfase. Je krijgt er tekst-packs bij in het Japans, Engels en Frans. Alles in het Nederlands moet je zelf programmeren. Er zijn een aantal start-ups van de TU Delft die deze ondersteuning voor ons doen. Wij ondersteunen de start-ups dan weer met bijvoorbeeld financiën. Naast Bernadette hebben we ook robot Sam. Dat is een beveiligingsrobot die geprogrammeerd is om rondjes te rijden, bijvoorbeeld in voetbalstadions. In de robot zitten onder andere rook-detectoren. Ze kunnen ook het parkeren van bezoekers ondersteunen.”

“Wij kunnen met advisering en consultancy heel veel duurzaamheidsvraagstukken in het gebied oplossen”

De grootste facilitair dienstverlener van Nederland
“Facilicom is Nederlands grootste facilitair dienstverlener. We komen uit Schiedam en zitten in dit gebouw sinds 2006. We hebben ongeveer 31.000 mensen in dienst en een omzet van ongeveer 1,3 miljard. We zijn een familiebedrijf,  voornamelijk actief in facilitymanagement, schoonmaak, catering, beveiliging, onderhoud en sinds een aantal jaren ook in de zorg.

Drie à vier jaar geleden hebben we het bedrijf Ploos Energy Services overgenomen en omgedoopt tot Facilicom Energiemanagement. Daardoor zijn wij ons echt gaan richten op verduurzaming van de markt.

We hebben dit gebouw zelf ontwikkeld en gebouwd. Van buiten lijken de gebouwen identiek aan elkaar maar van binnen zijn ze totaal anders. Dit gebouw is duurzaam ontwikkeld en heeft een energielabel A+++. Het gebouw is gebouwd vanuit de duurzame gedachte. We gebruiken nagenoeg geen gas. Wij verwarmen en verkoelen het gebouw met een WKO (Warmte Kou Opslag) die gelegen is naast het pand. De Cv-installatie wordt alleen gebruikt voor onderhoud en verstoringen. In 2008 zijn we begonnen met de toepassing van ledverlichting . Ons streven is om in 2030 energieneutraal te zijn als totaalorganisatie. Dit betekent dat de hele supply chain energie neutraal moet zijn.”

Verduurzaming van eigen terrein en havengebied
“We zijn momenteel bezig met een studie van PE-zonnepanelen. Aan de zijkant van ons gebouw, op ons eigen terrein, kan een park gemaakt worden met roterende PE-zonnepanelen die meedraaien met de zon. Dit zorgt voor een heel hoog rendement. Ik heb eerst de panelen in Frankrijk bekeken. Eneco gaat de panelen in Nederland in de markt zetten. Het is de bedoeling dat het park SBM Offshore en ons eigen gebouw van stroom gaat voorzien. Met een aantal partijen kijken we naar de mogelijke kosten en baten.

Wij kunnen met advisering en consultancy heel veel duurzaamheidsvraagstukken in het gebied oplossen en ons bedrijfspand als voorbeeld gebruiken. Ik weet echter niet of het duurzaamheidsvraagstuk wel hier leeft. Daarom proberen wij hette stimuleren. Ik zit in de ondernemersvereniging en probeer op die plek anderen erbij te betrekken. Geert Kievit is van een stichting die voor de gemeente Schiedam ondernemers benadert over duurzaamheid. Hij geeft ook voorlichting over de EED-plicht. Hij heeft ons benaderd om een dag te organiseren waarbij bedrijven uit Schiedam kunnen aansluiten. Sander Balk van Facilicom Energiemanagement zal hier ook bij aanwezig zijn. We vertellen over onze aanpak en over welke disbalans er kan zijn bij het geven van financiële impulsen . Het gaat om vele investeringen, waarbij we grote en kleinere bedrijven adviseren.

Vanuit de EED doen wij zelf de duurzaamheidsonderzoeken, verbetervoorstellen en maken een plan van aanpak. Hier lopen allerlei subsidietrajecten op. Dit is voor ons een commerciële activiteit.”

Je vertelde net over robotisering en duurzaamheid. Zijn er nog meer innovaties waarop Facilicom zich richt?
“Wij richten ons voornamelijk op innovaties in gebouwbeheer en de diensten die we verlenen. Een voorbeeld is het facilitair managementinformatiesysteem. Dit is een meldsysteem dat medewerkers kunnen gebruiken voor storingen in het gebouw. Tegenwoordig werken we met  automatische- en aanwezigheidsmeldingen. Als een schoonmaakster alle toiletten rond moet gaan om te kijken of de wc-rollen op zijn, dan is ze veel tijd kwijt. Als de sensoren aangeven dat de rollen op zijn, dan kan zij veel gerichter te werk gaan. Dat valt in ons eigen gebouw nog mee. We gebruiken het systeem ook in grote overheidscomplexen, waarbij de sensoren veel inzet, tijd en geld besparen.

Daarnaast zijn onze ontwikkelingen op het gebied van innovatie met name gericht op facilitymanagement. We houden ons op het gebied van duurzaamheid ook bezig met ionisatie. Ons bedrijfspand is het eerste pand in Nederland waar ionisatie is toegepast. Ionisatie is het heel zuiver maken van lucht en luchtkanalen waardoor je qua luchtbeleving en zuiverheid een omgevingsgevoel krijgt van zee of bergen en je minder lucht in je pand hoeft te pompen. Hierdoor wordt minder energie verbruikt. Het terugverdienmodel heeft een terugverdientijd van maximaal twee jaar op basis van ROI (Return On investment). Wij monitoren de pieken en dalen binnen het energieverbruik 24 uur per dag. Sinds de toepassing is ons energieverbruik omlaag gegaan, terwijl de bezetting nog steeds hetzelfde is.

Tot slot zijn we bezig met Face Changing Materials. Dat zijn materialen gemaakt van moleculen die warmte en koude kunnen opnemen en die warmte of koude vervolgens weer langzaam afgeven. ’s nachts staan onze installaties allemaal uit en blijft de stabiele koeling of verwarming op ongeveer 15 graden staan. De Face Changing Materials nemen de kou op om het in de middag weer geleidelijk af te geven.”

Relatie met het offshore cluster
“Wij zijn leverancier van offshorebedrijven. Zo doen wij alle facilitymanagement bij SBM offshore. Ook verzorgen we de bedrijfscatering bij Huisman. Met Mammoet en een aantal andere bedrijven werken we ook samen. Vroeger reden in dit gebied beveiligingsbeambten rond. Wij verzorgen dit hele gebied vanuit het BIZ-investeringsmodel.

Huisman is onze overbuurman. Veel mensen klagen dat de schepen daar liggen met overlast op de omgeving als gevolg. Wij vinden het juist heel leuk om uitzicht te hebben op de schepen. We hebben ook met Huisman samengewerkt in een film. Huisman bouwt grote kabelleggers, waarvan een timelapse opname is gemaakt. Drie jaar bouw kun je terugzien in 15 minuten film. De camera’s zijn op ons dak geplaatst en stonden 24 uur per dag te filmen.”

Hoe kijk je aan tegen de huidige gebiedsontwikkeling en hoe kijk je naar de toekomst van het gebied?
“De ontwikkeling van het gebied heeft naar mijn mening te lang op zich laten wachten. Het is een hele goede zaak dat dit nu gebeurt. De betrokkenheid vanuit de gemeente, vanuit gebiedsmanagers vind ik heel goed. De ondernemers worden goed betrokken, we krijgen regelmatig updates. Ik vind het een hele goede zet dat de braakliggende terreinen eindelijk een keer bebouwd gaan worden. Voor ons uitzicht zal het misschien minder zijn, maar het is een goede zaak dat leegstaande terreinen worden aangepakt.

Mensen komen  nog te veel met de auto naar het gebied. Ik woon zelf in Maassluis, waar Lely gevestigd is. Lely rijdt met een elektrische pendeldienst heen en weer tussen het station en het bedrijf. Dat vind ik een mooi voorbeeld voor dit gebied. Ontwikkeling kan door gebruik van een investeringsmodel, zoals het BIZ-model.

In de toekomst moeten we doorgaan met verduurzaming door de ontwikkeling van windmolens op dit terrein. Ik hoop dat dit een gezamenlijke exploitatie kan zijn, we werken nu nog erg onafhankelijk van elkaar. Wij willen er in ieder geval graag aan meewerken.”

Geen reactie's

Geef een reactie