Persbericht uit de haven: Strategische samenwerking Proton Ventures

Persbericht uit de haven: Strategische samenwerking Proton Ventures

Per 25 juli zijn Proton Ventures BV en Duiker Combustion Engineers B.V. een strategische samenwerking met elkaar aangegaan. De bedrijven gaan samenwerken voor o.a. de wereldwijde realisatie van mini-ammoniak plants in combinatie met de Stoichiometry Controlled Oxidation (S.C.O.) technologie ontwikkeld door Duiker Combustion Engineers. De S.C.O. technologie zet ammoniak om in hoge temperatuur warmte.

Proton Ventures realiseert wereldwijd kleinschalige ammoniak plants voor de conversie van wind- en zonne-energie naar ammoniak. De technologie van Duiker CE verbrandt ammoniakrijke stromen in een oven/fornuis configuratie met een zeer lage NOx-vorming en zonder CO2 uitstoot. Met de S.C.O. technologie wordt het mogelijk de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en wordt de uitstoot van CO2 nihil en die van NOx aanzienlijk gereduceerd, doordat de ammoniak bevattende brandstof op een gecontroleerde wijze wordt geoxideerd.

Hans Vrijenhoef, CEO Proton Ventures: “Wij willen samenwerken met partners om de keten van het toepassen van ammoniak als energie-oplossing rond te krijgen. Hierbij horen ook stroom- en warmtegeneratie en oplossingen voor energie opslag. De S.C.O. technologie die Duiker CE biedt, opent nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van lokale ammonia productie van kleine tot grote schaal waarbij te denken is aan conversie van power plants naar schonere brandstoffen met behoud van de bestaande installaties. Een combinatie van onze expertises leidt tot deze unieke samenwerking.”

Nieuwe markt aanboren
Ook Duiker CE boort met deze samenwerking een nieuwe markt aan. Momenteel opereert Duiker CE voornamelijk in de (petro)chemische industrie, waar de S.C.O. technologie zich inmiddels technisch en commercieel heeft bewezen. Albert Lanser, Business Development Director Duiker CE: “Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om onze S.C.O. technologie wereldwijd op de kaart te zetten bij een totaal ander klantsegment dan die Duiker CE nu bedient. Bovendien is deze S.C.O. technologie i.c.m. een “groene” ammoniak productie unit in staat een daadwerkelijke bijdrage aan het klimaat te leveren doordat ammoniak bij verbranding geen CO2 uitstoot. Zo heeft de samenwerking met Proton Ventures een versterkend effect op de business propositie. Immers, we kunnen de klant nu een totaal concept aanbieden voor een verduurzaming van zijn/haar warmtevraag of productieproces.”

Over Proton Ventures
Proton Ventures is een engineering bedrijf gespecialiseerd in ammoniak gerelateerde technologie en producten. Proton heeft veel ervaring in het bouwen en ontwerpen van zowel drukopslag als gekoelde opslag van ammoniak en small- scale ammonia plants. Daarnaast is Proton Ventures gespecialiseerd in opslagconcepten voor chemische en vloeibare energie dragers als onderdeel van de energietransitie naast meststoffen voor de agri-industrie. Meer informatie op protonventures.com.

Over Duiker Combustion Engineers
Duiker Combustions Engineers is gespecialiseerd in het ontwikkelen, ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van verbrandingssystemen voor vloeibare en gasvormige brandstofprocessen voor olieraffinage, chemische en aardgas verwerkende industrieën. Dankzij ruim 45 jaar ervaring en de hoog gekwalificeerde engineers heeft Duiker CE wereldwijd een gerenommeerde naam opgebouwd met verbrandings- & procesinstallaties met een uitstekende performance en is marktleider in het ontwerpen en leveren van procesbranders voor installaties die zwavel terugwinnen uit H2S (SRU’s).  Meer informatie op duiker.com.

Geen reactie's

Geef een reactie