Op donderdag 5 september 2019 vond de starthandeling plaats van de werkzaamheden aan het getijdenpark in de Wilhelminahaven in Schiedam. Onder grote belangstelling van omwonenden werd de start van de werkzaamheden aan de natuurvriendelijke oever gevierd met de onthulling van een informatiebord over het getijdenpark, enkele toespraken, een hapje en een drankje en een wandeling met een ecoloog.

Linda-Rose Santhagens, hoofd afdeling Verkenningen en Planuitwerking van Rijkswaterstaat, vertelde dat de aanleg van het getijdenpark met een natuurvriendelijke oever een impuls zal geven aan de waterplanten, vogels en vissen. Wethouder Jeroen Ooijevaar benadrukte het belang van de aanwezigheid van groene gebieden in een stedelijke omgeving. Samen met wethouder Fahid Minhas werd vervolgens het informatiebord onthuld, dat uitleg geeft over de plannen. Ecoloog Elma Duijndam van ARK Natuurontwikkeling nam vervolgens een aantal aanwezigen mee op een wandeling langs de oever.

Groene oevers en unieke natuur

De komende periode wordt de bestaande harde oever in de noordoosthoek van de Wilhelminahaven getransformeerd van een zeer steil talud met stenen tot een natuurvriendelijke oever een lengte van ca 360 meter met een breedte van 10 tot 20 meter. Door de aanleg van de natuurvriendelijke oever komt er meer groen langs de Nieuwe Maas. Er ontstaat een aantrekkelijk, uniek landschap en een beter leefgebied voor planten en dieren, zowel op het land als in het water. Het getijdenpark in Schiedam maakt deel uit van het regionale programma ‘Rivier als getijdenpark’.

Recreatie voor bewoners

Het getijdenpark biedt de inwoners van de regio een unieke natuurbeleving in een stedelijke omgeving. Na de oplevering in het tweede kwartaal van 2020 is er voor bewoners gelegenheid om in de Wilhelminahaven te wandelen, fietsen, struinen en recreëren. Als onderdeel van het getijdenpark wordt naast de natuurvriendelijke oever een promenade aangelegd, die de groene verbinding tussen de stad en de haven visualiseert.