Steeds meer bedrijven verduurzamen Schiedamse haven

Steeds meer bedrijven verduurzamen Schiedamse haven

Itho Daalderop, Prolance en De Gier Gitaarbouw gaan in totaal 630 zonnepanelen plaatsen op hun daken. Leo Verhart Beheer en FMJ Marine & Offshore gaan nog eens 500 panelen installeren. Dat zegt Niels Fluitman, projectmanager bij Stichting DUW!, een van de organisaties die zich ervoor inspant om zoveel mogelijk bedrijven in de Schiedamse haven aan de zonne-energie te krijgen.

“Op dit moment doen zes bedrijven mee en zijn er drie een investeringsverplichting aangegaan. Aan de voorkant van een dergelijke verduurzamingsaanpak dien je veel werk te verzetten, denk aan: doorrekenen businesscases, voorlichting en afstemming met provincie, gemeente, ondernemersvereniging en natuurlijk de bedrijven. De energietransitie vergt maatwerk, je slaagt niet met één aanpak voor een heel bedrijventerrein, dat is wel gebleken,” aldus Fluitman.

Energie-op-Bedrijventerreinen-subsidie
Sinds eind 2018 werken de gemeente Schiedam, provincie Zuid-Holland, Ondernemersvereniging SchiedamHavens en Stichting DUW! Samen aan de verduurzaming van de haven van Schiedam. De Provincie Zuid-Holland financiert het project met behulp van de Energie-op-Bedrijventerreinen-subsidie. De provincie neemt 20% van het investeringsbedrag op zich, mits de bedrijven voldoen aan een aantal eisen. Zo dient er een BedrijfsInvesteringZone (BIZ) actief te zijn en moeten minimaal vijf bedrijven deelnemen.

De investering in het bedrijventerrein draagt bij aan de milieudoelstellingen van het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Schiedam. Belangrijk, want 40% van de CO2-uitstoot is in Zuid-Holland afkomstig van de industrie volgens de Nederlandse Emissieregistratie. De provincie streeft er naar om in 2035 energieneutraal te zijn. De gemeente wil in 2040 energieneutraal zijn en heeft als ambitie om in 2022, op minimaal 15% van de Schiedamse daken zonnepanelen te (laten) plaatsen. Daarnaast ondersteunt en faciliteert de gemeente zo veel mogelijk initiatieven uit de stad.

Meer informatie
Wegens succes zet de provincie in 2019 een vergelijkbare subsidie op touw. Mocht u en uw bedrijf geïnteresseerd zijn om deel te nemen, neem dan vrijblijvend contact op met Niels Fluitman via emailadres: niels@duw010.nl.

Geen reactie's

Geef een reactie