Toekomst van de haven

Offshore Valley maakt een uitgebreide gebiedsontwikkeling door. Door intensieve samenwerking wordt momenteel een uitgebreid investeringsprogramma uitgevoerd.
Gebiedsontwikkelingen in de Schiedamse haven

Offshore Valley maakt een uitgebreide gebiedsontwikkeling door. Op dit moment wordt in een intensieve samenwerking met bedrijven, partners, Port of Rotterdam en Gemeente Schiedam een omvangrijk investeringsprogramma uitgevoerd. Het programma omvat het verbeteren, verduurzamen en innoveren van bereikbaarheid door het opknappen van infrastructuur, het aanleggen van fietspaden, het verbeteren van openbaar vervoer, het aanleggen van opstapplaatsen voor de waterbus en de watertaxi, samenwerkingen op het gebied van technisch onderwijs, kennis en innovatie en het waarborgen van een goede leefomgeving. Voor een overzicht van alle lopende projecten, klik hier.

Amibitiekaart - OFFSHORE VALLEY - Port of Schiedam
Uniek Schiedams havengebied faciliteert noodzakelijke beweging van industrie naar centrum voor maritiem kennisnetwerk. Ook voor ons is de Schiedamse haven het maritieme kenniscentrum van de wereld. En dat al meer dan 100 jaar.” - Nils van Nood, CEO GustoMSC
OFFSHORE VALLEY - Port of Schiedam

Samenwerkingsovereenkomst Havenbedrijf Rotterdam

Op 19 februari 2018 is een samenwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam ondertekend. Dit houdt in dat er samengewerkt wordt aan een op internationaal niveau bekende, toekomst gerichte haven met een vergroting van werkgelegenheid, een gezonde leefomgeving en een goede verbinding tussen haven en stad.

OFFSHORE VALLEY - Port of Schiedam

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

De MRDH heeft gezamenlijk het regionale investeringsprogramma met bijbehorende investeringskaart opgesteld. Schiedam is opgenomen in de top 25 van het programma. Voor verdere details kunt u de website van het Investeringsprogramma raadplegen.

OFFSHORE VALLEY - Port of Schiedam

Roadmap Next Economy

Het antwoord van de MRDH op twee economische ontwikkelingen: de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. De Gemeente Schiedam is een van de gemeentes die deelneemt aan deze samenwerking om de regio aantrekkelijker te maken.

Essay “Schiedam in 2045: Maritieme hotspot met potentie”

Voor dit essay onderzocht dr. Bart Kuijpers de toegevoegde waarde van de Schiedamse haven als maritiem cluster, concludeerde hij dat de haven aan het ontwikkelen is tot een unieke specialist op het gebied van maakindustrie en hoogwaardige maritieme kennis en dienstverlening, en onderzocht hij onder andere de positieve en negatieve impact van verschillende economische scenario’s op de haven in 2045.

Nieuwe markten in de haven van Schiedam

Op donderdag 18 juli heeft dr. Bart Kuipers zijn nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens een workshop als vervolg op zijn eerdere onderzoek: “Schiedam: Maritieme hotspot met potentie”. In dit onderzoek presenteert dr. Kuipers welke markten potentieel aantrekkelijk zijn voor de toekomst van de Schiedamse haven als geheel.

“Het unieke aan de haven van Schiedam is de keten van ontwerp tot en met onderhoud en alles daar tussenin. De scheepsconstructies die in Schiedam ontworpen worden zie je vaak later terug aan de kade voor de afbouw, refit of het onderhoud.”
Peter Vervoorn – Gebiedsmanager Port Development Havenbedrijf Rotterdam