Verslag: Stadserf havenontwikkeling – 26 maart 2019

Verslag: Stadserf havenontwikkeling – 26 maart 2019

De Schiedamse haven is vol in ontwikkeling. Deze havenontwikkelingen stonden centraal tijdens het stadserf-evenement van de gemeente Schiedam op 26 maart 2019. Maar liefst 182 deelnemers waren te gast in het in 2015 gerenoveerde kantoorgebouw van GustoMSC. Gezamenlijk werd er vooruitgeblikt op de toekomst van het gebied. Tijdens de inloop van het evenement werd er een bedrijvenmarkt georganiseerd waarbij nieuwe bedrijven in de haven zich presenteerden aan de deelnemers.

 

Gastsprekers

Er wordt op het evenement veel gesproken over de toekomst van het havengebied. Tijdens het welkomstwoord neemt de gastheer, GustoMSC’s directeur Nils van Nood, de gelegenheid om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van offshore te delen. Door de schaalvergroting binnen de offshore-wind industrie wordt het steeds drukker op de markt. Het Schiedamse havengebied speelt gretig in op deze ontwikkelingen.

Gebiedsmanagers Peter Vervoorn van het Havenbedrijf Rotterdam en Bart Heinz van de gemeente Schiedam deelden dat aantal jaren geleden Schiedam nog niet op de kaart van de Rotterdamse haven stond. Hier is verandering in gekomen. Met een investeringsprogramma van maar liefst 22 miljoen wordt er door het Havenbedrijf en de gemeente Schiedam momenteel samengewerkt aan een innovatieve, op de toekomst gerichte haven. Hans Maas, directeur van het RDM Innovation Dock, sprak over ontwikkelingen in het maritiem onderwijs. Tot slot hielden Pieter Sneep, voorzitter van de ondernemersvereniging Schiedam Havens en Chris Oerlemans, oud-voorzitter van IKV Vlaardingen, een presentatie over de regionale samenwerking tussen Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

 

Thema-sessies

Na het plenaire programma is het tijd voor de thema-sessies. Dit zijn interactieve workshops over een aantal haven-gerelateerde thema’s.

De sessie verkeer & mobiliteit stond in het teken van het dilemma rondom de bereikbaarheid van de Schiedamse Havens enerzijds en anderzijds het gezamenlijk komen tot mobiliteitsoplossingen die een transitie van het traditioneel gebruik van de eigen auto naar gecombineerde mobiliteitsoplossingen en -alternatieven mogelijk maakt.

De sessie over het Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum werden vervolgstappen besproken. Vervolgstappen in het proces zijn nu verdiepende interviews, referentiebezoeken en het bijeenbrengen van HR-managers van de betrokken bedrijven. Een aantal sessiedeelnemers heeft direct aangegeven daar actief in te willen participeren.

In de sessie “Duurzame kansen voor de Schiedamse havens” lag de focus op energietransitie. De sessie werd geleid door Tim Tabak, beleidsadviseur duurzaamheid van de gemeente Schiedam en Herman Gels van stichting DUW! (Duurzaamheid in Uitvoering in Waterweg Noord) met ondersteuning van Christian de Laat van de DCMR. Er wordt teruggekeken op een leerzame sessie waar veel nuttige informatie is opgehaald.

Ook was er een thema-sessie over de ‘Riverboard’. ‘Riverboard’, is een samenwerking tussen onder andere het bedrijfsleven, overheid en diverse instellingen met als doel de borging van een samenhangende economische ontwikkeling van de regio, zowel nú als op de lange termijn. Het onderzoeksbureau platform 31 heeft in dit kader onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt. Barbara Heebels presenteerde haar eerste bevindingen in deze sessie.

In de thema-sessie Gezonde Leefomgeving en Milieu is er gesproken over de technische mogelijkheden voor het dempen van nachtelijk geluid van zeeschepen. Met name het beschikbaar hebben van een universele demper die op de schepen geïnstalleerd kan worden wanneer de schepen aan de kade liggen, lijkt een interessante optie die de komende periode verder wordt uitgewerkt.

Tot slot werd er een thema-sessie branding geleid door Pamela Aandeweg van de gemeente Schiedam en Anne Visser van Navingo. Uit de sessie kwam naar voren dat de offshore-industrie vooral nog bekend staat als “vies”. Geconcludeerd werd dat er ingezet moet worden op het veranderen van het imago van deze sector zodat de link met de ontwikkelingen van windenergie, duurzaamheid en de energietransitie veel meer bekend wordt.

 

Afsluiting

De drukke opkomst en actieve inbreng van de deelnemers is het levende bewijs van de ‘positieve vibe’ die momenteel heerst in de Schiedamse haven. Schiedam kan terugkijken op een meer dan geslaagde editie van het stadserf-evenement.

Geen reactie's

Geef een reactie